APPLIED KINESIOLOGY

Kroppsbalansering en specefik test om obalanser

i energier och muskler.

En test om en exakt muskel är svag och varför, för att därefter

behandla och få så bra balance i kroppen som möjligt.