STRECHING


PNF-INF streching (ett sätt att tänja ut en förkortad muskel), en metod där man arbetar tillsammans med patienten

så tillvida att ptienten spänner den affekterade (spända) muskeln för att jag som terapeut

därefter strechar nästa steg är att pateinten spänner antagonist muskeln o terap. strechar

vidare.

I detta så finns ett helt system ,eftersom kroppen är mycket duktig på att kompensera

ett problem så kan det ibland vara så att man exempelvis för att kunna släppa på en krampad bröstmuskel så måste terap.strecha en av magmusklerna,för att därefter strecha bröstmuskeln

och på så sätt lösa problemet.